Contact Us

If you have any queries, please contact us at mai.b@bmpottery.com or jonathan.baars@bmpottery.com or just simply fill into the form.

Address

1/2 Tổ 2 Kp Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mobile:
Jonathan Baars: +84 705 807 060 | +61 434 609 590
Mai Bui: +84 903 832 512 | +61 413 207 986

Email

mai.b@bmpottery.com

jonathan.baars@bmpottery.com

Tell Us Your Message